Pregradi petica za transparentnost proračuna

Mapa proračunske transparentnosti

 

Institut za javne financije predstavio je 5. srpnja 2021. rezultate sedmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica.

Grad Pregrada temeljem rezultata ponovno se našao se među jedinicama lokalne samouprave s najvišom razinom transparentnosti proračuna po broju objavljenih dokumenata te dobio ocjenu 5.

Cilj istraživanja bio je utvrditi objavljuju li sve županije, gradovi i općine svake godine pravovremeno pet ključnih proračunskih dokumenata na svojim mrežnim stranicama. Objava ovih pet ključnih proračunskih dokumenata može se smatrati tek prvim, ali temeljnim korakom prema potpunijoj transparentnosti i participaciji građana, odnosno neophodnim preduvjetom za educiranje građana i njihovo uključivanje u lokalne proračunske procese. Samo se proračunski obrazovani i pravovremeno informirani građani, vijećnici i novinari mogu konstruktivno uključiti u odlučivanje o prikupljanju i potrošnji lokalnih sredstava te u kontrolu odgovornosti lokalnih vlasti.

Gradonačelnik Marko Vešligaj istaknuo je važnost transparentnosti i pravovremenog objavljivanja informacija kako bi građani mogli aktivno participirati. Grad Pregrada ove je godine implementirao platformu Otvoreni grad na kojoj se, između ostalih, nalaze usluge mojProračun, iProračun te iTransparentnost. Usluga mojProračun izravno uvodi građane u proces kreiranja proračuna. Dajući konstruktivne prijedloge, oni usmjeravaju sredstva proračuna za predstojeću godinu, a svi prijedlozi automatski se spremaju u sustav. iProračun daje pravovremene informacije o gradskom proračunu te na razumljiv način prikazuje relevantne fiskalne informacije. Ova usluga svakako doprinosi povjerenju građana u djelovanje Gradske uprave jer imaju direktan uvod u željene informacije. iTransparentnost daje ažuran i pregledan uvid u postupke nabave robe, radova i usluga te provedene isplate iz proračuna, kako bi građani bili upućeni u sve aktualnosti.

„Transparentnost i automatizacija komunikacije grada sa svojim stanovnicima nešto je čemu treba uvijek težiti. Posebno mi je drago da oni, putem ove platforme, mogu još aktivnije sudjelovati u formiranju gradskog proračuna, ali i pratiti kako se njihovi novci troše“.

Inače, prosječna proračunska transparentnost – mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama županija, gradova i općina – iz godine u godinu se popravlja te u ovom ciklusu iznosi 4,5 od mogućih 5.

Kako bi dobiveni rezultati bili što dostupniji i pregledniji, Institut je objavio interaktivnu kartu koja prikazuje stanje u svim županijama, gradovima i općinama. Detaljna analiza istraživanja objavljena je u Osvrtima Instituta za javne financije pod naslovom Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2020. – travanj 2021.