Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane organizacije da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:

1. Projekti usmjereni osiguranju prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi djeci iz socijalno ugroženih obitelji,

2. Projekti usmjereni pomoći socijalno ugroženim obiteljima i

3. Projekti usmjereni integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 24.000.000,00 kuna. 

Cjelokupna dokumentacija za prijavu na Poziv nalazi se na poveznici Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu koju možete naći na stranici Ministarstva socijalne politike i mladih;  http://www.mspm.hr/ .