Poziv na testiranje i intervju

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu domara u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, objavljen u „Narodnim novinama“, broj  18/2018. od  23.02.2018. i web stranici Grada Pregrade www.pregrada.hr 

održat će se dana  12.03.2018. ( ponedjeljak)  u 08,00 sati, na lokaciji, Pregrada, J.K. Tuškana 2, soba  15b 

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja objavljen je na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade Grada Pregrade, Pregrada, J.K. Tuškana 2. 

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije. 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Grada Pregrade www.pregrada.hr 

Intervju s kandidatima koji su uspješno položili testove, bit će obavljen isti dan, nakon utvrđivanja rezultata testiranja. 

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.