Poziv na Javno savjetovanje o nacrtu Gradskog programa za mlade

Grad Pregrada je u rujnu prošle godine inicirao projekt Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade kojemu je glavni cilj  izrada i donošenje Gradskog programa za mlade, kao strateškog okvira politike za mlade u gradu. 

Osnovni cilj projekta Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade bio je kroz izradu Gradskog programa za mlade dati  mogućnost mladima na području Pregrade da se aktivnije uključe u rad lokalne zajednice te da osnaže svoje djelovanje kroz razne aktivnosti te da kroz sustav informiranja upoznaju zajednicu o politikama za mlade.

Gradski program za mlade rezultat je zajedničkog rada udruga mladih i predstavnika Grada Pregrade, uz prijedloge i mišljenja zainteresiranih građanki i građana Grada Pregrade, kojima se zahvaljujemo na podršci, doprinosu i sugestijama.

Javno savjetovanje o nacrtu Gradskog programa za mlade će se održati u organizaciji Grada Pregrade, dana 09. svibnja 2015., u Galeriji muzeja grada Pregrade (Trg Gospe Kunagorske 1, Pregrada), u vremenu od 17,00 do 19,00 sati.

Pozivaju se predstavnici udruga, grada, obrazovnih institucija i Savjeta mladih koji su osnovani na području Grada Pregrade te predstavnici udruga mladih i za mlade da sudjeluju u ovom savjetovanju.

Svrha organizacije savjetovanja jest prikupljanje informacija o interesima javnosti, stavovima i prijedlozima vezano uz nacrt Gradskog programa za mlade Grada Pregrade, a u skladu s odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09).

Cilj savjetovanja je olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u procesu donošenja Gradskog programa za mlade te potaknuti aktivnije sudjelovanje mladih u javnom životu.

Dostupnost potrebnih materijala za potrebe održavanja javnog savjetovanja (nacrt Gradskog programa) osigurana je putem internet stranice Grada Pregrade, pod linkom „Novosti“, odnosno „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Gradski program za mlade“.

 

Molimo Vas da se za javno savjetovanje prijavite zaključno do 06.05.2015., na sljedeće kontakte:

                                            091 918 5566 (Krunoslav Kučiš),

a u svojoj prijavi navedite svoje ime, naziv udruženja/udruge i broj polaznika.

 

Pozivamo Vas na javno savjetovanje i veselimo se Vašem dolasku!

Savjetovanje će se održati u obliku world cafea – interaktivne metode rada u malim grupama koje omogućuju dinamičnu razmjenu mišljenja i ideja.

Prilozi