Potpisani ugovori o radu za opće dobro

Logo Grad Pregrada

Grad Pregrada pridružio se gradovima u Hrvatskoj u kojima se provodi rad za opće dobro. Riječ je o aktivnosti odobrenoj Zakonom o socijalnoj skrbi koju korisnici zajamčene minimalne naknade obavljaju u sredinama u kojima žive kako bi zajednici kroz svoj rad vratili financijsku pomoć koju dobivaju za podmirenje svojih osnovnih životnih potreba.

U radovima za opće dobro sudjeluju radno sposobni ili djelomično radno sposobni korisnici zajamčene minimalne naknade ili članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade utvrđen rješenjem Centra za socijalnu skrb Krapina, Podružnica Pregrada, a koji ima prijavljeno prebivalište na području Grada Pregrade.

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Pregrade ove je godine na rad za opće dobro pozvano devet korisnika te će za sve potpisnike biti sklopljene police osiguranja s osiguravajućim društvom u slučaju nezgode radi ublažavanja rizika prilikom rada. Korisnici rada za opće dobro bez naknade mogu sudjelovati u radovima najviše 90 sati mjesečno.