Posjet maturantima u Pregradi

Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i zamjenica župana Jasna Petek održali su danas, u  utorak, 28. travnja 2015. godine održali su susret sa maturantima u Srednjoj školi Pregrada, na temu „Perspektive mladih ljudi u Krapinsko-zagorskoj županiji“. Susretu se pridružio i gradonačelnik grada Pregrade, Marko Vešligaj.

Tema susreta sa maturantima su ulaganja Krapinsko-zagorske županije u obrazovanje mladih, kretanjima na tržištu rada, o mjerama aktivne politike zapošljavanja te mogućnostima i perspektivama zapošljavanja na području županije.

Ovim putem približili su maturantima informacije o stipendiranju i sufinanciranju prijevoza učenika, poticanju darovitih učenika i sl. Predstavljeni su programi te mogućnosti korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja, prilikom čega je župan Kolar  istaknuo da je na području županije prisutan trend porasta broja zaposlenih mladih osoba.

Maturanti su također informirani o zanimanjima za kojima raste potražnja i odabirom kojih im se pruža veća mogućnost zapošljavanja na području županije.