Ponovna javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana Grada Pregrade

Obavještavaju se građani Grada Pregrade kako se otvara ponovna javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana uređenja Grada Pregrade kojeg je izradio Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, a sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost. Ponovna javna rasprava će se održati u razdoblju od 18. svibnja do 26. svibnja 2015. godine. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Pregrade biti će izložen na javni uvid u prostorijama Grada Pregrade (u holu zgrade) Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2, svakim radnim danom osim subote i nedjelje od 08,00 – 14,30 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu Prostornog plana uređenja Grada Pregrade sa stručnim obrazloženjem izrađivača održati će se dana 21. svibnja (četvrtak) 2015. godine u 17,00 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Pregrade, Pregrada, J. K. Tuškana br. 2.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Pregrade mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 26. svibnja 2015. godine.

Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Pregrade mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama prihvaćenih primjedbi iznesenih u javnoj raspravi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja, te sa navedenom oznakom katastarske čestice i katastarske općine i u roku dostavljeni na adresu, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Pregrade, Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2 - u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Prilog: Cjelokupni tekst obavijesti o  ponovnoj javnoj raspravi