Ponedjeljak na Branju grojzdja

Ponedjeljak je Dan ljubaznosti u prometu koji provodi Policijska uprava Krapinsko-zagorske županije s ciljem poticanja tolerantnijih odnosa između vozača i pješaka, odnosno poticanja vozača da poštuju prednost pješaka na pješačkim prijelazima. Akcija će se provoditi od 9 do 13 sati na nekoliko frekventnih pješačkih prijelaza u gradu. Od vozača se očekuje da se zaustave ispred pješačkih prijelaza i da rukom daju znak pješacima da prijeđu preko ceste. Ta gesta ima značenje: „Ja sam vas vidio i izvolite, prijeđite cestu". S druge strane, pješake se potiče da se vozačima zahvale ili naklonom glave kažu: „Hvala". Krajnji cilj akcije je osjećati se sigurnije i ugodnije u gradu u kojem živimo. Naravno, želja nam je da takvo kulturno i ljubazno ponašanje postane dijelom naše svakidašnjice. Volonteri će bilježiti registarske oznake vozača koji poštuju prednost pješaka na pješačkim prijelazima i one koji to ne poštuju. Svi rezultati bit će evidentirani, a metodom slučajnog izbora odabrat će se 3-5 vozača kojima će se potom dodijeliti priznanja i simbolične nagrade.

Popodnevni sati rezervirani su za djecu i program „Berbarije za one malo starije“, koji će se održati u OŠ Janka Leskovara Pregrada od 17 sati.