Ponavlja se Javni natječaj za prodaju službenog automobila

Na temelju Odluke gradonačelnika o prodaji rabljenog motornog vozila u vlasništvu Grada Pregrade, Klasa 031-11/18-02/02, Urbroj: 2214/01-02-18-1, od 4 rujna 2018., Gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje ponovljeni

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju službenog motornog vozila u vlasništvu Grada Pregrade

 

I. PREDMET PRODAJE - rabljeno službeno vozilo

Vrsta vozila: Osobni automobil

Marka: Renault

Tip vozila: Clio

Model vozila: 1.2 Authentic

Boja vozila: Crvena

Broj šasije: VF1BB0FCF28363755

Oblik karoserije: Zatvoreni

Broj osovina: 2

Vrsta motora: Otto – REG-KAT – EURO III

Snaga motora u Kw: 43

Radni obujam motora u cm3: 1149

U prometu od 2003.godine, registriran

 

II. POČETNA CIJENA

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 6.000,00 kn.

 

III. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se provodi prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba.

Vozilo se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi.

Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena.

Vozilo se može pregledati radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati na adresi Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana  2, Pregrada sve do isteka roka za predaju ponuda, uz prethodnu najavu na broj 049/376-052.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda se dostavlja na propisanom obrascu koji je sastavni dio Javnog natječaja.

Ponuđena kupoprodajna cijena ne smije biti manja od početne cijene.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih.

 

V. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Pisane ponude ponuditelji mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu:

Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada

s naznakom „Ponuda za kupnju službenog vozila – Ne otvaraj“

 

Rok za dostavu ponude (za bilo koji način dostave) je 15 dana od dana objave na web stranici Grada Pregrade (www.pregrada.hr).

Javno otvaranje ponuda u prostorijama Grada Pregrade održat će se 23. listopada u 9 sati u Gradskoj vijećnici, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada.

 

 

      GRADONAČELNIK

                                                                                                            Marko Vešligaj, dipl. oec.

 

Prilozi

PrilogVeličina
Datoteka javni natječaj - službeni auto.docx15.47 KB
Datoteka Obrazac.docx12.67 KB