Podsjetnik za rad biračkih odbora

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pregrade donijelo je Podsjetnik za rad biračkih odbora na izborima za članove vijeća mjesnih odbora.

U prilogu se nalazi Podsjetnik za rad biračkih odbora na izborima za članove vijeća mjesnih odbora.

 

Prilozi