Plan razvoja: Do 2027. godine Pregrada će biti poduzetan grad usmjeren prema uključivosti, inovacijama, održivosti i prepoznatljivosti u široj okolici

Pregrada

Grad Pregrada izradio je novi strateško-planski dokument Plan razvoja Grada Pregrade za vremenski period od 2021-2027 godine. U njemu su prikazane osnovne smjernice za razvoj Grada u nadolazećem periodu s ciljem poboljšanja ekonomske slike, podizanja kvalitete života i zadovoljstva njezinih građana. Naime, strateški okvir i smjernice za razvoj Grada Pregrade do 2020. godine definirane su u dokumentu pod nazivom Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Pregrade koji istječe krajem tekuće godine. Stoga, gradska uprava Grada Pregrade tijekom srpnja 2020. godine, svjesna važnosti strateškog planiranja za budući razvoj Grada i zakonske obveze, upustila se u proces stvaranja strateško-planskog okvira razvoja Grada koji će definirati smjer razvoja u kojem će Grad ići temeljen na participativnom pristupu i procesu strateškog planiranja kao osnovnom metodološkom procesu.

Ključni strateški dokument

Plan razvoja Grada ključni je strateški dokument prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem (NN 123/17) Republike Hrvatske za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji predstavlja nastavak nacionalne politike u lokalnoj sredini. Izrada strateško-operativnih dokumenata u manjem urbanom središtu predstavlja osobit izazov jer zahtijeva uspostavu ravnoteže između hvatanja koraka s novim tehnološkim mogućnostima i specifičnim potrebama lokalne sredine, kao i ograničenim financijskim i operativnim kapacitetima malih zajednica. Stoga, u proces izrade Plana razvoja uključen je velik broj dionika i šira javnost kako bi svaki građanin dobio priliku izraziti svoje mišljenje i dati doprinos za budući razvoj Grada Pregrade, ali u skladu s nacionalnim i regionalnim smjernicama i u okviru spomenutih pretpostavki.

„Ponosni smo što je Pregrada danas upravno, gospodarsko i urbano središte sjeverozapadnoga dijela Zagorja. Također je i odgojno-obrazovno i kulturno središte poznato po svojoj baštini i prirodnim aktrakcijama. Kako bismo i dalje radili i gradili Pregradu koja donosi mnoštvo prilika za poduzetnike i vrlo visoku kvalitetu života za sve svoje stanovnike potrebno je uložiti puno truda u nadolazećem razdoblju. Planom razvoja za novo razdoblje analizirali smo trenutno stanje različitih sektora u gradu, temeljem kojeg smo u suradnji s vama predložili nove ciljeve za razvoj našega Grada te osmislili projekte kojima ćemo ih ostvariti“, rekao je gradonačelnik Marko Vešligaj.

Tri strateška cilja

Temeljem izrade analitičke podloge Plana razvoja Grada Pregrade 2021-2027 i aktivnosti koje su provedene, a uključivale su osnivanje radne skupine, temeljito istraživanje javno dostupnih podataka, mapiranje dionika, anketno istraživanje te intervjuiranje ključnih dionika, provedbu radionica strateškog planiranja, utvrđena je i nova vizija Grada Pregrade za period od 2021-2027 godine, koja glasi: “Pregrada - poduzetan Grad usmjeren prema uključivosti, inovacijama, održivosti i prepoznatljivosti u široj okolici”.  U odnosu na viziju Grada, kao i definirana osnovna načela razvoja, odabrana su tri osnovna strateška cilja razvoja pa tako do 2027. godine Pregrada namjerava biti grad koji kontinuirano ulaže u kvalitetu života svojih građana infrastrukturnim unaprjeđenjem i očuvanjem okoliša, poticajno i prepoznatljivo mjesto za pokretanje i razvoj gospodarstva te grad znanja, mjesto okupljanja, društvenih događanja i kvalitetnih usluga za svoje građane.