Plan javne nabave za 2021. godinu

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 107/17), Grad Pregrada obvezan je Plan nabave i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, koji bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku. Sve zainteresirane osobe mogu izvršiti uvid u plan nabave Grada Pregrade na poveznici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, Planovi nabave, Pregled objavljenih planova nabave, Godina plana: 2021., Naručitelj Grad Pregrada, Kreiraj izvješće.

 

Prilozi