Otvorenje mini nogometnog igrališta i društvenog prostora MO Cigrovec

U nedjelju 30.04.2017. u popodnevnim satima, sa početkom okupljanja u 12h, MO Cigrovec organizira simbolično otvorenje mini nogometnog igrališta i društvenog prostora (montažne kućice sa pripadajućim sanitarnim čvorom) kod Strabića!

Ovaj događaj može se proglasiti povijesnim za samo naselje Cigrovec jer se ostvaruje želja mnogih prošlih generacija koje su već pokretale slične incijative, ali zbog mnogih prepreka nikad nije došlo do realizacije istih. Cigrovec je po svojoj površini jedno od najvećih naselja na području grada koje dosad nije imalo nikakav prostor za bilo kakve sportsko- rekreativne, društvene aktivnosti. Iako sada ima mnogo manje stanovnika u odnosu na prošla vremena ipak se može reći da za dobre stvari nikada nije kasno i da će sve to potaknuti, a posebno mlade da se više druže i dobro koriste taj prostor!  Sa realizacijom ovog projekta započeto je u jesen 2015. g. Najveću podršku, naročito financijsku, pružio je Grad Pregrada i gradonačelnik Marko Vešligaj, te brojni sponzori-prijatelji Cigrovca, a ono najvažnije bio je dobrovoljni rad mještana među kojima se posebno istaknulo nekoliko pojedinaca koji su podjeli najveći teret u organizaciji i izvođenju radova na uređenju (cca 500-600 radnih sati). Mnogo truda i slobodnog vremena utrošeno je da bi se postigao taj cilj. Treba naglasiti da nas u budućnosti čeka još mnogo posla na uređenju i održavanju prostora, a ono posebno nas veseli izrađeni idejni projekt čvrste zgrade sa većom dvoranom, igralištima i uređenim okolišem kojeg će Grad Pregrada kandidirati za financiranje raznim fondovima (EU)! Sve dosad učinjeno i ono što se još  planira, naselju Cigrovec daje bolje mogućnosti za društveni život u budućnosti.