Otvoreni sastanak URBACT Lokalne grupe Grada Pregrade i Radionica „Menadžment volontera“

Pozivamo sve organizatore volontiranja, potencijalne volontere, građane i građanke grada, te sve zainteresirane na otvoreni sastanak URBACT Lokalne grupe Grada u sklopu projekta URBACT Networks „Volunteering Cities“ koji će se održati dana

13.06.2019. godine (četvrtak)

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade

sa početkom u 15.00 sati.

Program sastanka:

Vrijeme:

Sadržaj:

Voditelji:

15.15 -16.00 sati

Sastanak ULG Grada Pregrade

Dnevni red:

  • Izvješće sa održanog URBACT CAMPUS-a u Novigradu (22.-24.05.2019.),
  • Izvješće dosadašnjih aktivnosti u sklopu projekta- priprema za Međunarodni sastanak u Radlinu, Poljska (24.-27.06.2019.)
  • Buduće obveze i aktivnosti.

Koordinatorica projekta: Marija Marjanović,

Ravnatelj gradskog Muzeja: Davor Špoljar,

Koordinatorica za komunikaciju projekta: Petra Vdović,

Ostali članovi ULG-a

 

16.00 – 20.00 sati

Radionica Menadžment volontera

Sadržaj radionice:

  • Uvod u volonterski svijet: zakon o volonterstvu i pravni okvir
  • Koordinacija volontera/ki
  • Dokumentacija prilikom volontiranju.

Mreža udruga Zagor

Voditeljica Volonterskog programa VolontirAJMO: Nikolina Bertol

Koordinatorica volontera/ki: Ana Đurkan

Stručni suradnik: Bojan Bjelja

 

 

Molimo Vas da potvrdite svoje sudjelovanje prijavite putem link-a:

Prijava sudjelovanja Menadžment volontera .