Opskrba električnom energijom

Naručitelj GRAD PREGRADA objavio je dana 4. ožujka 2021. "Obavijest o nadmetanju" za postupak: "Opskrba električnom energijom", broj objave: 2021/S 0F2-0008918.

Detalje o objavi možete vidjeti na linku OVDJE