Opskrba električnom energijom

Naručitelj: GRAD PREGRADA je objavio dana 05.02.2020. godine  "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Opskrba električnom energijom, broj objave: 2020/S 0F2-0005042.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje