Online obuka o javnim politikama, načelima i ciljevima održivog razvoja i njihovoj provedbi na lokalnoj razini

Grad Split provodi međunarodni projekt Shaping fair cities – Integrating Agenda 2030 within local policies, čiji je cilj razrada ciljeva i aktivnosti vezanih za UN-ovu Agendu 2030.  i provedba Ciljeva održivog razvoja; kao i podizanje svijesti, poboljšavanje razumijevanja te aktivnija uključenost lokalne samouprave, udruga i građana u identifikaciju ciljeva održivog razvoja relevantnih za lokalno područje. Projektom se promovira ključna uloga aktivne lokalne samouprave i decentralizirane suradnje za doprinos društvenoj, ekonomskoj i okolišnoj dimenziji održivog razvoja. Više na www.shapingfaircities.eu | info: SFC@split.hr

Kome je namijenjena obuka?
Specifična nacionalna obuka namijenjena je državnim i javnim službenicima iz svih dijelova Hrvatske, organizacijama civilnog društva i ostalim zainteresiranim dionicima, kako bi ih informirali, educirali i osnažili za osmišljavanje i provedbu lokalnog plana provedbe Agende 2030. Svrha je ojačati kapacitete i proširiti znanja o načelima održivog razvoja te načinu provedbe UN-ovih ciljeva održivog razvoja te će se razgovarati o ciljevima relevantnim za lokalni razvoj.
Tijekom obuke razgovarat će se i o konkretnim primjerima lokaliziranja ciljeva održivog razvoja i zbog čega je to važno, na koji način se mogu koristiti lokalni resursi i uključiti civilno društvo te na koji način se može promovirati zajednička suradnja različitih sektora i dionika.

Na obuci će sudjelovati v.d. pročelnice Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Marija Marjanović koja će predstaviti primjer dobre prakse lokaliziranja ciljeva održivog razvoja u Gradu Pregradi kroz projekt "Volunteering cities".