Održavanje cestovne infrastrukture na području Grada Pregrade

Dolaskom povoljnijih vremenskih prilika, na području Grada Pregrade započinju radovi na održavanju cestovne infrastrukture. Radi se prvenstveno o interventnom održavanju nerazvrstanih cesta, za koje su mjesni odbori dostavili podatke i za koje su napravljeni planovi sanacije. Interventno održavanje provoditi će Niskogradnja d.o.o., na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta sklopljenog sa Gradom Pregrada, a koji se odnosi na cijelo područje Pregrade. Grad Pregrada ima jednu od najduljih mreža nerazvrstanih cesta na području Krapinsko-zagorske županije, u duljini od ukupno 260 km. Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća  održavanje kolnika, popravak asfaltnih kolnika, popravak makadamskih kolnika, održavanje objekata za cestovnu odvodnju, košnju trave i sječu raslinja uz prometnice i ostale radove. Opseg poslova održavanja nerazvrstanih cesta određen je Programom održavanja komunalne infrastrukture Grada (prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu), a nadzor nad obavljanjem predmetnih komunalnih poslova obavljat će Upravni odjel za financije i gospodarstvo  Grada Pregrade. 

Prilozi

PrilogVeličina
Image icon P3200072.jpg354.83 KB
Image icon P3200039.jpg803.21 KB
Image icon P3200038.jpg273.51 KB
Image icon P3200032.jpg450.4 KB
Image icon P3200031.jpg332.56 KB