Održana konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade

Danas, 22.11.2016. godine s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici održana je konstituirajuća sjednica drugog saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade. Na konstituirajućoj sjednici izabrani vijećnici iz svojih redova izabrali su i novu Dječju gradonačelnicu. Nakon dva kruga glasanja za Dječju gradonačelnicu  izabrana je Marta Hercigonja učenica 7c razreda Osnovne škole Janka Leskovara, Pregrada, dok je za njenu zamjenicu izabrana Lara Jazbec učenica 7a razreda Osnovne škole Janka Leskovara, Pregrada. Gradonačelnik Grada Pregrade, Marko Vešligaj sukladno članku 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/16) imenovao je Elu Leskovar za predsjednicu Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade, Za voditeljicu Dječjeg gradskog vijeća nakon vrlo uspješnog vođenja prvog saziva Dječjeg gradskog vijeća ponovno je imenovana Jasna Vnuk. Dječje gradsko vijeće  na sjednici je donijelo i svoj Program rada.

Vijećnici/ce Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade:

1. 4a razred: Idora Tomašković,OŠ Janka Leskovara,

2. 4b razred: David Peer,OŠ Janka Leskovara,

3. 5a razred: Paola Sekušak,OŠ Janka Leskovara,

4. 5b razred: Ivan Martinko,OŠ Janka Leskovara,

5. 5c razred: Lucija Horvat,OŠ Janka Leskovara,

6. 6a razred: Lorena Šurić,OŠ Janka Leskovara,

7. 6b razred: Nika Šimun,OŠ Janka Leskovara,

8. 7a razred: Lara Jazbec,OŠ Janka Leskovara,

9. 7b razred: Kjara Matkun,OŠ Janka Leskovara,

10.7c razred: Marta Hercigonja,OŠ Janka Leskovara,

11. 4 razred: Mihael Bedeniković,PŠ Sopot,

12. 4 razred: Ivan Filipčić, PŠ Stipernica,

13. 4 razred:Karlo Vrhovski,PŠ Benkovo,

14. 4.razred Renato Šoštarić,PŠ Gorjakovo,

15. 7b razred David Pavlinec, OŠ Đure Prejca.

Grad Pregrada izborima i konstituiranjem Dječjeg gradskog vijeća nastavio je dobru praksu uključenosti djece i mladih u rad Grada i osigurao da se čuje njihov glas u donošenju odluka i prijedloga koje su važne za dobar život svih naših građana i građanki.

Izabranoj Dječjoj gradonačelnici i njenoj zamjenici Grad Pregrada čestita na ostvarenom rezultatu na dječjim izborima te želi puno sreće i uspjeha u obnašanju dužnosti.