Održana izborna skupština LAG-a Zagorje - Sutla

Skupština LAG-a Zagorje-Sutla

Na Seoskom turizmu Grešna gorica u Desiniću, u četvrtak 1. srpnja 2021. održana je Skupština LAG-a Zagorje-Sutla. Sjednicom je po posljednji puta predsjedala predsjednica LAG-a, Valentina Đurek, a na dnevnom redu se, uz reviziju članstva LAG-a Zagorje-Sutla, donošenje 1. Izmjene financijskog plana LAG-a Zagorje-Sutla za 2021. godinu te donošenje Plana nabave i davanje suglasnosti na 6. izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla za razdoblje 2014.- 2020. te prijelazno razdoblje i Plan provedbe Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla 2014. do 2020. godine uključujući prijelazno razdoblje našao i izbor tijela LAG-a Zagorje-Sutla.

Tako je za novog predsjednika LAG-a Zagorje-Sutla izabran načelnik općine Desinić, Zvonko Škreblin, a njegovom zamjenicom je imenovana Ksenija Krivec Jurak, načelnica općine Zagorska Sela. Izabrani su i članovi i članice Upravnog odbora LAG-a Zagorje-Sutla, članovi i članice Nadzornog odbora te likvidator.

Prisutnima su se obratili dosadašnja predsjednica Valentina Đurek, koja je zahvalila na dosadašnjoj uspješnoj suradnji te na tome što je u protekle dvije godine imala priliku aktivno biti dijelom LAG-a te naučiti kako funkcionira.

Potom se nazočnima predstavila nova voditeljica LAG-a Zagorje-Sutla, Kristina Marušić Piškor, izrazivši želju za sjajnom suradnjom i nastavljanjem rada LAG-a na razini njene prethodnice.

Novoizabrani predsjednik Zvonko Škreblin zahvalio je na izboru, kao i na konstantnoj suradnji i podršci dosadašnje voditeljice LAG-a Tajane Broz, a Tajana Broz se obratila s riječima zahvale dosadašnjoj suradnji i podrške budućem timu.