Održana 3. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko vijeće

Treća sjednica Gradskog vijeća održana je u četvrtak, 9. rujna 2021. u Gradskoj vijećnici u Pregradi.

Sjednici je bilo prisutno 12 vijećnika pred kojima se našlo 17 točaka dnevnog reda, a sve odluke donesene su jednoglasno. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, Gradsko vijeće razmatralo je prijedlog Izvješća o radu gradonačelnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. U iscrpnom izvješću gradonačelnik Marko Vešligaj opisao je sve aktivnosti Gradske uprave u prvom polugodištu 2021. godine, a najveći dio izvještaja odnosi se na provedbu projekata društvene i komunalne infrastrukture.

Pred vijećnicima se našlo i prihvaćanje Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Pregrade za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godinu i Izvješća o korištenju proračunske zalihe za prvo polugodište 2021. godine. Tako su prvoj polovici 2021. godine ostvareni ukupni prihodi proračuna u iznosu 11.221.354,93 kune (44,11 % u odnosu na godišnji plan), dok su ukupni rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 11.197.755,07 kuna (43,69% u odnosu na godišnji plan).

Nadalje, donesene su Odluke o izdavanju zadužnice i dvije mjenice kao instrumenta osiguranja kratkoročnog kredita ugovorenog kod Privredne banke Zagreb d.d., kao i Odluka o Izmjenama i dopunama Plana razvoja Grada Pregrade 2021.-2027., radi usklađenja s Uputom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donesenoj u srpnju 2021. godine.

Na sjednici su izabrani i članovi i članice novog saziva Savjeta mladih Grada, također je donesena Odluka o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Pregrada, dana je suglasnost Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi na Statut postrojbe te na promjenu adrese sjedišta postrojbe, a donesene su i Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste NC V-21  St7- Odvojak I i nerazvrstane ceste V-21.1  V21-Odvojak  Bolarić- javnim dobrom.

Dodatno, gradski su vijećnici donijeli prijedlog za suca porotnika pri Općinskom sudu u Zlataru te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Pregrade, koja je dopunjena tekstom o obaveznom uklanjanju te načinu uklanjanja i suzbijanja biljke ambrozije od strane vlasnika i posjednika zemljišta na kojem se pojavljuje.

Pred vijećnicima se našla i dopuna dnevnog reda pa je tako dana suglasnost DVD-u Pregrada za provedbu ulaganja na području Grada Pregrade, koje se namjerava ostvariti prijavom projekta „Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) i opremanje vatrogasnog doma i spremišta DVD-a Pregrada“ na mjeru 07.„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Na isti poziv planirana je i prijava rekonstrukcije i prenamjene kina u kulturni centar za koji je Gradsko vijeće također donijelo suglasnost.

„Svjesni smo da će biti velika konkurencija te da s obzirom na indeks razvijenosti ne možemo ostvariti maksimalni broj bodova, međutim, nadamo se najboljem ishodu jer se radi o dva vrlo kvalitetna projekta. Ono što je bitno za dodati, nakon kupnje dvorane i zamjene krovište, sad je napravljena kompletna projektna dokumentacija te je predviđena rekonstrukcija postojeće građevine kako bi se stvorio multifunkcionalni prostor koji bi bio na raspolaganju za društveno-socijalnu namjenu“, istaknuo je gradonačelnik Marko Vešligaj.

Uz to, donesena je i Odluka o prijedlogu članova Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o., koji će se dostaviti skupštini društva kako bi se imenovali članovi Nadzornog odbora Niskogradnje te Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi - zemljište za sport i rekreaciju sa zgradom javne namjene – Sportski centar Pregrada, glavno nogometno igralište, pomoćno nogometno igralište, zgrada javne namjene i popratni sadržaji za sport i rekreaciju.

Odluke i zaključke s treće sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti na linku: https://1drv.ms/u/s!AoYcp3f9EcLVy0LKOURyPYJG33ns?e=gCRReA