Održana 14. sjednica Gradskog vijeća

Dana 26. svibnja 2015 održana je 14. po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade. Sjednici je prisustvovalo  13 vijećnika Gradskoga vijeća, raspravljajući o sveukupno 21 točki dnevnoga reda.
Gradsko vijeće Grada Pregrade razmatralo je i prihvatilo Izvješća o radu i Financijska izvješća za 2014.g. Zagorske javne vatrogasne postrojbe, Vatrogasne zajednice Pregrada, Kulturno umjetničkog društva Pregrada, Gradskog društva Crvenog križa Pregrada, Turističke zajednice Grada Pregrade te Savjeta mladih Grada Pregrade.
Razmatran je i prihvaćen Program rada za 2015.g. i 2016.g. Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade.
Donijeta je Odluka o promjeni  radnog vremena Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada u razdoblju od 23.06. do 21.08.2015.g. zbog smanjenog broja djece i korištenja godišnjih odmora zaposlenika vrtića te je u navedenom razdoblju radno vrijeme od 05:30 do 16:30 sati, a također je donijeta Odluka o zapošljavanju i osiguravanju financijskih sredstava za zapošljavanje stručnog suradnika na pola radnog vremena u Dječjem vrtiću „Naša radost“ , a što predstavlja zakonsku obvezu.
Vezano uz Gradski savjet mladih Grada Pregrade, razmotreno je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidatura istaknutih za članove/članice Gradskog savjeta mladih i njihove zamjenike koje je podnio Odbor za izbor i imenovanje, provedeno je tajno glasovanje te je donijeto rješenje o izboru članova /članica Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade i njihovih zamjenika /zamjenica.
Nakon razmatranja  Izvješća Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o za 2014.g. donijete su Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2014.g., Odluke o uporabi dobiti za 2014.g., te Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru. Ostvarena neto dobit Niskogradnje d.o.o za 2014.g. iznosi 56.023,80 kn , a isplatit će se jedinom članu društva Gradu Pregradi.
Gradskom vijeću Grada Pregrade  podnijeta je informacija o  Izvješća Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva VIOP d.o.o za 2014.g., te o  Odluci o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2014.g., Odluci o uporabi dobiti za 2014.g., te Odluci o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru koje je donio Gradonačelnik Grada Pregrade koji obnaša dužnost Skupštine VIOP  d.o.o. Ostvarena neto dobit VIOP d.o.o za 2014.g. iznosi 7.044,25 kn, a raspoređuje se u zadržanu dobit predmetnog društva.
Razmatrano je i prihvaćeno  Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Pregrade za 2014.g. i Izvješće o korištenju proračunske rezerve za 2014.g. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine ostvareni su ukupni prihodi Proračuna grada Pregrade u iznosu 12.858.070,18 kune (92,27% u odnosu na plan), ukupni izdaci izvršeni su iznosu 13.647.517,21 kunu  (98,35% u odnosu na plan), te manjak prihoda tekuće godine iznosi 789.447,03  kune. Preneseni manjak iznosi 58.807,52  kuna  tako da manjak za pokriće u narednom razdoblju iznosi 848.254,55 kuna.         
 Donijeta je i  Odluka o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i top stipendija studentima s područja Grada Pregrade kojom se objedinjuju Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima na području grada Pregrade ( Službeni glasnik KZŽ 15/02), Odluka o dodjeli financijskih potpora studentima (Službeni glasnik KZŽ 25/13) i Odluka o dodjeli top stipendija redovnim studentima (Službeni glasnik KZŽ 25/13), te se istom utvrđuju opći uvjeti te  pojednostavljuje postupak i kriteriji za dodjelu  stipendija učenicima srednjih škola, financijskih potpora studentima i top stipendija studentima.
 Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o donošenju  Gradskog programa za mlade Grada Pregrade, koji je rezultat zajedničkog rada udruga mladih i predstavnika Grada Pregrade uz uvažavanje prijedloga i mišljenja zainteresiranih građanki i građana iskazanih putem javnih rasprava i  savjetovanja, a sve u sklopu projekta Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade kojeg provodi Grad Pregrada u suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih.
Nakon razmatranja prijedloga  Odluke o davanju suglasnosti za raskid Ugovora o davanju na korištenje imovine bez naknade, a  koja se odnosi na prostorije Gradske kavane, donijet je  Zaključak kojim se osniva  Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika klubova vijećnika, predstavnika Grada Pregrade i predstavnika Srednje škole Pregrada koje će razmotriti korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pregrade u kojem posluje Gradska kavana,  od strane Srednje škole Pregrada te pripremiti prijedlog odluke, a razmatranje prijedloga i  donošenje Odluke uvrstit će se na  dnevni red na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Prilozi

PrilogVeličina
Package icon 14. sjednica.zip1.38 MB