Održana 13. sjednica Gradskog vijeća

U Gradskoj vijećnici u Pregradi u srijedu 7. studenoga 2018. održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade. Sjednica je započela usvajanjem zapisnika s prethodne sjednice, a nastavila se dalje sukladno usvojenom dnevnom redu.

Vijećnici i vijećnice usvojili su Godišnji plan i program rada Glazbene škole Pregrada za šk. god. 2018./2019. i Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2017./2018. Također su usvojili Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za 2018./2019. odgojno-obrazovnu godinu te su dali suglasnost vrtiću za pokretanje postupka nabave za usluge izrade vizualnog identiteta i nabave promotivnih materijala te didaktičke opreme na temelju realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji se financira iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. UP.02.2.2.08.0021 – projekt „Ti i ja zajedno“.

Na sjednici je donesena i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina i Odluku o I. Izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina zbog potrebe usklađivanja djelatnosti Muzeja s odredbama Zakona o muzejima. Isto tako, donesena je i Odluka o izdavanju bjanko zadužnice, kao instrumenta osiguranja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020., a koji se odnose na energetsku obnovu Upravne zgrade Grada Pregrade te izgradnju reciklažnog dvorišta. Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta u vlasništvu Grada Pregrade, a sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. donesena je nova Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Pregrade kojom se određuju vrste komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na području grada te organizacijski oblici obavljanja tih djelatnosti, kao i Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade.

Još jedna važna odluka s 13. sjednice Gradskog vijeća je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na rekonstrukciji dječjeg igrališta Kuna-park Pregrada. Grad Pregrada planira ulaganje u rekonstrukciju dječjeg igrališta Kuna-park Pregrada, koje se namjerava ostvariti prijavom projekta na natječaj Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, unutar Mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije. Predmetnim projektom i ulaganjem u rekonstrukciju dječjeg igrališta Kuna-park Pregrada planira se rekonstrukcija i opremanje postojećeg parka kako bi se stvorio multifunkcionalni prostor u svrhu povećanja aktivnosti i zdravlja djece, privlačan i funkcionalan objekt za odrasle i djecu te različitim spravama potaknuti psihomotorni razvoj djece.

Vijećnici su također primili informaciju društva Niskogradnja d.o.o. o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti korištenja vanjskih usluga za razdoblje 2015.-2017. godine, a donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za opoziv člana uprave-direktora Niskogradnje d.o.o.

Odluke i Zaključke s 13. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti na linku: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHbF03iRqJQDAc4&id=D5C211FD77A71C86%215095&cid=D5C211FD77A71C86