Održana 11. sjednica Gradskog vijeća

U Gradskoj vijećnici u Pregradi u srijedu 12. rujna 2018. održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade.

Sjednica je započela usvajanjem zapisnika s prethodne sjednice, a nastavila se dalje sukladno usvojenom dnevnom redu. Među donesenim Odlukama potrebno je istaknuti Odluku o kupnji nekretnine – kino dvorane ukupne površine 434,58 m2, u vlasništvu Pregračanke – Poljoprivredne zadruge. Osiguravanjem jednog takvog prostora za održavanje kulturnih sadržaja u gradu značajno će se utjecati na kvalitetu kulturnog života u Pregradi, a uz dvoranu se planira urediti i prostor za mlade. S obzirom na nužnost adaptacije krovišta cijele nekretnine na k.č. br. 931/14 k.o Pregrada, Pregračanka, Poljoprivredna zadruga će naručiti i provesti putem odabranog izvođača radove adaptacije krovišta cijele zgrade. Nakon ugovaranja radova s izvođačem odredit će se konačna kupoprodajna cijena za dio nekretnine koji se odnosi na kino dvoranu, koja će odgovarati vrijednosti radova te će se sklopiti kupoprodajni ugovor između PZ Pregračanke i Grada Pregrade.

Također, vijećnici su donijeli i Odluku o radnom vremenu Dječjeg vrtića "Naša radost" Pregrada, koje se određuje u prijepodnevnom i poslijepodnevnom programu rada od 5:30 h do 20:00 h. Naime, Dječji vrtić Naša radost Pregrada ostvario je 2.041,644,98 kn bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za projekt „Ti i ja zajedno!“, koji je bio  prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.08  „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Na navedenom projektu uz nositelja Dječji vrtić „Naša radost“,  Grad Pregrada sudjeluje kao partner, a projektom se želi unaprijediti rad dječjeg vrtića, ponuditi posebne programe te adekvatno usavršiti znanja i kompetencije djelatnika. Aktivnosti obuhvaćene projektom usmjerene su na pružanje usluge poslijepodnevnog boravka djece u obrazovnom programu do 20 sati, izradu i provedbu posebnih programa (engleski jezik, glazbeni program, opća igraonica s pojačanim programom za razvoj digitalnih kompetencija), jačanje kapaciteta osoblja u dječjem vrtiću (za provedbu posebnih programa te rad s djecom s posebnim potrebama). Povezano s projektom, vijećnici su donijeli Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, Odluke o davanju suglasnosti na zapošljavanje u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada te Odluke o davanju suglasnosti  za obavljanje poslova voditeljice projekta „Ti i ja zajedno!“ .

Uz spomenute Odluke, na sjednici je donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća Savjeta mladih grada Pregrade za 2017. godinu te Zaključak o odobravanju Programa rada i Financijski plan Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade za 2019. godinu. Prihvaćeno je Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pregrade za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, a usvojeno je i Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Pregrade za razdoblje 01.siječnja do 30. lipnja 2018. godine, kao i Izvješće o korištenju proračunske zalihe za prvo polugodište 2018. godine. Također, Gradsko vijeće Grada Pregrade donijelo je Odluku o suglasnosti na Statut Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina, Odluku o davanju suglasnosti za prijavu na natječaj Ministarstva kulture za ulaganje u kulturnu infrastrukturu u 2019.g za projekt sanacije fasade zgrade Muzeja i Knjižnice te Odluke o potpunom oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa društva LIGNUM PROCESSUS d.o.o. i društva Staklorez Burić.

Odluke i Zaključke s 11. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti na linku: https://onedrive.live.com/?cid=d5c211fd77a71c86&id=D5C211FD77A71C86%214938&authkey=%21AAfhgV8_Smiy-n0