Održan 16. susret Dječjih vijeća Hrvatske

16. susret dječjih vijeća

Dana 20. svibnja 2021. održan je 16. susret Dječjih vijeća Hrvatske na temu „Kako uključiti djecu u procese donošenja odluka na europskoj razini“. S obzirom na epidemiološku situaciju, susret je održan preko ZOOM platforme, a sudjelovale su pregradske dječje vijećnice Ana Šantek i Tea Deanović.

Prije samog 16. susreta, Dječje gradsko vijeće imalo je nekoliko zadataka koje su trebali izvršiti. Tako su morali napraviti anketu među dječjim vijećnicima kako bi saznali koliko djeca stvarno utječu na donošenje odluka važnih za život djece u svom gradu ili općini.

Rezultati ankete naših vijećnika su sljedeći:

1. Većina ispitanika zna ili razumije što znači pojam participacija.

2. Imati pravo participirati = velika odgovornost

3. Mišljenja su da nemaju dovoljno prostora za participaciju u svojoj zajednici. 

4. Jednoglasno smatraju da je važno da djeca sudjeluju u donošenju odluka jer će time steći iskustvo za budućnost i oni najbolje znaju koje su njihove želje i potrebe.

5. Hoće li dijete dobiti mogućnost izraziti svoje mišljenje u svojoj zajednici smatraju da ovisi o životnoj dobi djeteta (što je dijete starije, prije će se uvažiti njegovo mišljenje), političarima i o tome koliko su djeca cijenjena u zajednici.

6. Većina ih ipak smatra da ne mogu ili nisu ravnopravni s odraslima u predlaganju i donošenju odluka. Dva ispitanika smatraju da mogu i jesu ravnopravni u predlaganju i donošenju odluka. 

7. Većina ih smatra da se puno ili dosta uvažava njihovo mišljenje od strane odraslih.

8. Mišljenja su da bi odrasli trebali uvažavati glas djece kako bi razvijali njihovo samopouzdanje i zato jer djeca bolje razumiju svoje potrebe i "znaju što sada svijet zanima".

9. Sretni su i ponosni kad odrasli uvaže njihovo mišljenje. 

10.  Tri konkretne odluke na koje su utjecali u svojoj sredini. 1.Novi ormarići za učenike, 2. Vanjska učionica, 3. Uređenje dječjih igrališta

11. Kad bi imali čarobni štapić, učinili bi da sva djeca mogu donositi odluke ravnopravno s odraslima.

Također su obilježili Dan Europe fotografija iz kojih je napravljen kratki filmić za 16. susret dječjih vijeća Hrvatske, a pripremili su i pitanja za razgovor sa zastupnicima iz Hrvatske u Europskom parlamentu na temu uključivanja djece u proces donošenja odluka na europskoj razini.