Obavijest o tehničkom pregledu traktora

Raspored

Tehnički pregled traktora za područje Grada Pregrade obavljat će se 8. i 9. rujna 2021. od 8 do 17 sati kraj Autobusnog kolodvora u Pregradi. Također, tehnički pregled moći će se obaviti i na Vinagori kod DVD-a dana 13. rujna 2021. u istom vremenskom razdoblju.