Obavijest o postavljanju ulične rasvjete

Obavještavamo građane da će se u periodu od 01.06.2015. do 15.07.2015. godine izvoditi radovi na postavljanju svjetiljki ulične rasvjete u Pregradi u sklopu projekta "Rekonstrukcija javne rasvjete sa ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja" (u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost). 
U prvoj fazi radova za 2015. godinu demontirati će se stare i montirati ukupno 100 novih svjetiljki u slijedećim ulicama :
Kolarija, Grofova Ratkaya, Pregrada Vrhi (prema Lenartu), Sopot (Kamenščak), A.Mihanovića, M.Roth Hrestak, Kostelgradska (od vage do kamenoloma) sa ocjepom (Zajec, Cvek)  

Nastavak realizacije projekta bit će na jesen 2015. godine (druga faza) kada će se izvoditi radovi na lokacijama u mjesnim odborima koje su predviđene projektom. Radovi se planiraju u 10. i 11.mjesecu, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni.