Obavijest o pokretanju izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade za razdoblje 2018. – 2023. godine

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13 i 73/174) Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade obavještava i poziva sve zainteresirane građane s područja grada Pregrade, udruge, privatne i pravne subjekte da do 11.05.2018. godine u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade dostave svoje prijedloge za Plan gospodarenja otpadom Grada Pregrade za razdoblje 2018.-2023. godine.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. godinu nalazi se na web stranici Grada Pregrade.

Dodatne informacije o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade za razdoblje 2018.-2023.g. mogu se dobiti u prostorijama Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada ili na telefon 049/376 052, tijekom radnog vremena od 7 do 15 sati.