Obavijest o pokretanju izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade

Obavještava i poziva sve zainteresirane građane s područja Grada Pregrade, udruge, privatne i pravne subjekte da do 20.08.2021. godine u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade dostave svoje prijedloge za II. Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Pregrade.

Kompletan PPUG Pregrade se nalazi na web. stranici Grada Pregrade na linku: https://www.pregrada.hr/prostorni-plan

Dodatne informacije o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade mogu se dobiti u prostorijama Grada Pregrade u Pregradi, Josipa Karla Tuškana br. 2, 49218 Pregrada ili na telefon 049/376 052 tijekom radnog vremena od 07,00 -15,00 sati.

Prilozi

PrilogVeličina
Datoteka Obrazac zahtjeva _Post plan.docx18.82 KB