Obavijest o odvozu glomaznog otpada

Obavještavaju se građanke i građani s područja Grada Pregrade da će se 05. i 06. studenoga 2018. vršiti odvoz GLOMAZNOG OTPADA.

Da bi vam se izvršio odvoz glomaznog otpada, potrebno se pravovremeno prijaviti (najkasnije 3 radna dana prije predviđenog odvoza) na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr

Prilikom prijave trebati će se navesti podaci o korisniku (ime, prezime, adresa) i sastav otpada (npr. krevet, željezna rame od bicikla, madraci i sl.).

Na dan odvoza glomaznog otpada, otpad odložite UNUTAR DVORIŠTA, neposredno uz kolni ulaz, na način da djelatnicima tvrtke EKO - FLOR PLUS d.o.o. omogućite nesmetan ulaz u dvorište. Poželjno je i da budete kod kuće prilikom odvoza istog.

Nadalje, ukoliko imate otežan pristup dvorištu dužni ste krupni (glomazni) otpad dopremiti na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. Molimo da takve okolnosti navedete prilikom prijave za odvozom glomaznog otpada.

DA, jest glomazni otpad

NE, nije glomazni otpad

Plastika (stolice, posude...) Drvenarija(namještaj, palete...) Metal (posuđe, namještaj...) Ostalo (madraci, kauči...) 

Građevinski otpad (šuta, cigla, beton…) Opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi...) Akumulatori, gume Električni i elektronski otpad

Važno! Ono što nije glomazni otpad neće se pokupiti