Obavijest o naplati nepodmirenih dugovanja

Grad Pregrada obavještava sve fizičke i pravne osobe da Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade u ožujku kreće u intenzivnu prisilnu naplatu dospjelih neplaćenih dugovanja prema Gradu s naslova duga komunalne naknade, komunalnog doprinosa, stambene pričuve, otkupa stanova, zakupa javnih površina i potraživanja od asfaltiranja nerazvrstanih cesta.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju nepodmirenih dugovanja iz prethodnih godina da ih podmire najkasnije do 15. ožujka ili da se u tom periodu jave u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade, radi dogovora o načinu otplate duga.

U protivnom, Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade  pokrenut će postupak prisilne naplate.

Za sve dodatne informacije dužnici se mogu obratiti Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade, soba broj 18,  na e-mail grad@pregrada.hr ili na broj telefona: 049/376-052. Kontakt osoba je Marija Presečki.