Obavijest o isplati naknade za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Logo Grad Pregrada

Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade, koji su temeljem Rješenja Krapinsko- zagorske županije ostvarili pravo na naknadu za troškove ogrjeva, da će se naknada isplaćivati od ponedjeljka, 23. kolovoza do petka 27. kolovoza u prostorijama Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, u Gradskoj vijećnici od 8 do 10 sati te od 12 do 14 sati.

Odlukom župana o visini pomoći korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini (Službeni glasnik KZŽ, broj 25/21) utvrđena je visina pomoći korisnicima koja za ovu godinu iznosi 1.050,00 kuna.