Nova investicija u poslovnoj zoni -"Barić alatničarstvo"

Prošle godine započeti su radovi na izgradnji poslovne građevine - proizvodnog pogona za strojnu obradu materijala -tvrtke "Barić alatničarstvo" vl. Ivo Barić, Hum na Sutli, u poslovnoj zoni Pregrada.
Ova investicija značajna je jer je prva nakon nekoliko godina "zatišja" u gradnji poslovnih objekata u Pregradi, a sve uzrokovano teškom gospodarskom situacijom. Stoga nas posebno raduje ovo ulaganje vrijedno 4 milijuna kn kao uvod u, vjerujemo, poboljšanje poslovne klime i najava daljnjih investicija, a to znači i zapošljavanja.
Izgradnja je dovršena te je u poslovnoj zoni niknula nova i moderna građevina u kojoj se obavlja strojna obrada materijala.