Natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima ili programima udruga na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

Krapinsko-zagorska županija raspisala je 13. ožujka 2015. godine Natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima ili programima udruga na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, kao nastavak kontinuirane podrške razvoju organizacija civilnog društva i osnaživanju civilnog sektora za provođenje projekata i programa koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima ili programima udruga provodi se još od 2003. godine. U 2014. godini potporu na natječaju je ostvarila 54 udruga, odnosno 55 projekata i 10 programa rada, za što je utrošeno ukupno 576.040,00 kuna.

Za dodjelu financijskih potpora udrugama u 2015. godini u Županijskom je proračunu osigurano ukupno 500.000,00 kuna. Ovisno o kvaliteti projekta ili programa, udruge mogu ostvariti potporu od 5.000,00 do najviše 50.000,00 kuna.

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupan je na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije  www.kzz.hr, pod rubrikom Natječaji i javni pozivi ili se može podići osobno u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, Krapina.

Prijave se mogu podnijeti najkasnije do 17. travnja 2015. godine.

Također, predviđeno je održavanje radionica za potencijalne prijavitelje u 6 gradova na području Krapinsko-zagorske županije i to prema slijedećem rasporedu:

23.03.2015., KLANJEC, Kulturni centar Klanjec, Antuna Augustinčića 1, Klanjec

25.03.2015., DONJA STUBICA, Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, Knjižnica Donja Stubica, Nova cesta 1, Donja Stubica

27.03.2015., KRAPINA, Srednja škola Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina

30.03.2015., ZLATAR, Gradska vijećnica Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar

01.04.2015., ZABOK, Velika galerija Grada Zaboka, Zivtov trg 10, Zabok

03.04.2015., PREGRADA, Gradska vijećnica Grada Pregrade,Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

Sve radionice započinju u 18,00 sati.

Pozivaju se sve udruge zainteresirane za prijavu na Natječaj da sudjeluju u radionicama, a svoj dolazak potvrde elektronskom poštom na adresu:  ksenija.cucek@kzz.hr ili telefonom na broj 329-077.