Naknada za novorođeno dijete

Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Pregrade može ostvariti jedan od roditelja s prebivalištem na području Grada. Naknada za novorođeno dijete sastoji se od dva dijela: novčanog iznosa te prigodnog paketa.

Od 19. studenoga 2020. godine Grad Pregrada uključen je u sustav e-Novorođenče, temeljem Sporazuma o sadržaju i načinu razmjene podataka kod podnošenja zahtjeva za isplatu novčane potpore sklopljenog s Ministarstvom pravosuđa i uprave te tako roditelji zahtjeve za ostvarenje prava na naknadu za novorođeno dijete mogu podnijeti prilikom prijave svog djeteta u matičnom uredu ili prijavom u sustav e-Građani kroz uslugu e - Novorođenče.

Prilozi