Na 14. sjednici Gradskog vijeća usvojen proračun za 2019. godinu u rekordnom iznosu od 41,3 milijuna kuna

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade, održanoj 13. prosinca 2018. u gradskoj vijećnici, kako je bilo i najavljivano, najvažnija točka opsežnog dnevnog reda bilo je izglasavanje gradskog proračuna za 2019. godinu. S ove sjednice izostala su tri vijećnika pa je, nakon rasprave, najvažniji gradski financijski dokument izglasan jednoglasno. Tako proračun Grada Pregrade i proračunskih korisnika DV Naša radost, Gradske knjižnice i Muzeja Zlatko Dragutin Tudjina za narednu godinu iznosi rekordnih 41,3 milijuna kuna.

Obrazloženje ovakvog proračuna dao je gradonačelnik Marko Vešligaj, koji je ukratko istaknuo i njegove najvažnije stavke, kapitalne projekte koji će se realizirati u budućem razdoblju.

 „Ovaj rekordni proračun možemo zahvaliti sredstvima dobivenima iz EU fondova, koji su rezultat kontinuiranog rada Gradske uprave te upornog javljanja na brojne natječaje koji se otvaraju. Zahvaljujući njima u energetsku obnovu sljedeće godine idu gradska zgrada s pripadajućim aneksom koji najvećim dijelom koriste naše udruge, zgrada Nogometnog kluba Pregrada i zgrada Zemljišno-knjižnog odjela u središtu, a u iščekivanju smo rezultata za naš najveći projekt dogradnje Kulturnog centra, kao i za izgradnju javne rasvjete u poslovnoj zoni“, istaknuo je gradonačelnik Marko Vešligaj te dodao da je za strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini, kapitalne pomoći i donacije iskazanih u Planu razvojnih programa planiran iznos od 25,2 milijuna kuna.

 „Ono što posebno raduje, osim već kontinuiranih ulaganja u komunalnu infrastrukturu, jesu velika ulaganja u djecu, kulturu i sport, jer osim već spomenute energetske obnove zgrade NK Pregrada, krećemo s crowdfunding kampanjom za izgradnju teniskih terena u Pregradi. U gradskom su proračunu osigurana sredstva za zamjenu parketa u sportskoj dvorani osnovne škole, nastavljamo s otkupom zemljišta za izgradnju pomoćnog igrališta za naše nogometaše i nogometašice, a nismo zaboravili ni na ulaganja u sportske terene po drugim naseljima, pa nam u 2019. godini slijedi završetak izgradnje sportskog igrališta u Cigrovcu. Za naše najmlađe sprema se potpuna rekonstrukcija dječjeg igrališta u Pregradi - Kunaparka, koja uključuje nove staze, više zelenila i nove sprave za djecu svih uzrasta. Dok čekamo rezultate za projekt Kulturnog centra, krenut ćemo s radovima na sanaciji krovišta kino dvorane, koja će opet postati  mjesto susreta svih generacija, posebno mladih, i koja bi trebala biti jezgra budućeg centra za mlade“, objasnio je gradonačelnik Vešligaj.

Prije izglasavanja Proračuna za 2019. godinu, usvojene su i II. Izmjene Proračuna za 2018. godinu, prema kojima on iznosi 23 milijuna kuna.

 Nakon izglasavanja gradskog proračuna na red su došli i svi vezani programi, planovi i odluke, kao i njihovo izvršenje, a koji su izglasani jednoglasno.

Na dnevnom redu bilo je i donošenje Godišnjeg plana davanja koncesije na području Grada Pregrade za 2019.godinu, donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Pregrade za 2018. godinu i Odluke o prihvaćanju Godišnjeg  plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Pregrade u 2019. godinu, donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju stana, donošenje Odluke o kupnji nekretnine zbog potrebe izgradnje pomoćnog igrališta te donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Pregrade u 2019. godini, a među donesenim odlukama svakako treba spomenuti Odluku o korištenju prava prvokupa i kupnji nekretnine u Valentinovu – rodne kuće književnika Janka Leskovara. Naime, navedena nekretnina od iznimne je važnosti za kulturnu i turističku ponudu Grada Pregrade i Krapinsko-zagorske županije te upravo zato s KZŽ pokrećemo postupak otkupa kako bi kuću uredili u multifunkcionalni prostor s muzejskim dijelom.

Na sjednici su vijećnici i vijećnice dobili informaciju o osnivanju stalnih službi Općinskog suda u Zlataru, informaciju o stanju u Niskogradnji d.o.o te im je prezentirano Izvješće komunalnog redara o provođenju Zakona o zaštiti životinja u 2018. godini. Također je donesen Zaključak o ponovnom upućivanju prijedloga Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za uvrštavanje Grada Pregrade u popis jedinica lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja, nastavno na postupak donošenja novog Zakona, a prihvaćeno je i izvješće o Strateškom planu gospodarskog razvoja Grada Pregrade za 2017. godinu, u kojem su vidljivi pozitivni pomaci u gospodarstvu. Naime, u gradu Pregradi je prema podacima Financijske agencije u 2017. godini poslovalo 95 poduzetnika koji su imali 1.558 zaposlenih. U odnosu na 2016. godinu broj poduzeća povećao se za 20,2% te za 28,4% u odnosu na 2015. godinu. Broj zaposlenih također bilježi povećanje za 13,4% u odnosu na 2016. odnosno za 26,4% u odnosu na 2015. godinu.

Odluke i Zaključke s 14. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti na linku: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIyFI_9lie0kkTo&id=D5C211FD77A71C86%215208&cid=D5C211FD77A71C86