Muzeju grada Pregrade odobreno bespovratnih 8.240,00 EUR temeljem Erasmus akreditacije

Muzej

Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina zaprimio je od Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) Obavijest o rezultatima i dodjeli financijske potpore za projektni prijedlog kojeg je muzej prijavio kao akreditirana organizacija u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu, Ključna aktivnost 1 u području obrazovanja odraslih. AMPEU je prihvatila projektni prijedlog te je za njegovu provedbu odobrila bespovratna sredstva u iznosu od 8.240,00 EUR.

Podsjetimo, Muzej grada Pregrade je 12. veljače 2021. godine dobio Erasmus akreditaciju u području obrazovanja odraslih, važeću za novo sedmogodišnje razdoblje (2021.-2027.). U konzorciju mobilnosti kojem je na čelu Muzej grada Pregrade u svojstvu koordinatora, uključeni su još sljedeći članovi: Općinska knjižnica Krapinske Toplice, Muzej Radboa iz Radoboja, Gradska knjižnica Pregrada i Udruga Kajkaviana – Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine iz Donje Stubice. Akreditacija će muzeju i drugim članovima konzorcija omogućiti realizaciju Europskog razvojnog plana uz pomoć pojednostavljenog pristupa mobilnostima i financiranju od strane Europske unije u okviru Ključne aktivnosti 1 u novom sedmogodišnjem razdoblju.

Po odobrenoj Erasmus akreditaciji u veljači ove godine, Muzej grada Pregrade je u suradnji s drugim članovima konzorcija pripremio projektni prijedlog koji je 14. svibnja prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga. U projektnom prijedlogu sudjeluju Muzej grada Pregrade i Udruga Kajkaviana – Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine, a u sklopu projekta planirane su 4 mobilnosti prema modelu strukturiranih tečajeva. Sudjelovanjem u mobilnostima u svrhu učenja za pojedince, konzorcij planira ostvariti sljedeće ciljeve iz Europskog razvojnog plana: Povećati razinu znanja i iskustva i steći andragoške kompetencije, potrebne za osmišljavanje i provedbu programa neformalnog učenja za odrasle; Povećati digitalne kompetencije djelatnika i sudionika edukativnih programa; Kreirati stalne edukativne programe za odrasle i osobe 3. životne dobi na području Krapinsko-zagorske županije.

Erasmus akreditacija alat je za organizacije, aktivne u području obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanje i školskog obrazovanja, koje se žele uključiti u prekograničnu razmjenu i suradnju. Dodjelom Erasmus akreditacije potvrđuje se da je podnositelj zahtjeva izradio plan za provedbu visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u okviru razvoja svoje organizacije.

Muzej grada Pregrade pod vodstvom ravnatelja dr. sc. Davora Špoljara u međunarodnim projektima i aktivnostima uspješno sudjeluje od 2018. godine, a dosad je muzeju za provedbu projekata i sudjelovanje u aktivnostima ukupno odobreno više od pola milijuna kuna bespovratnih sredstava Europske unije.