Muzej grada Pregrade u potrazi za fotografijama, dokumentima i drugim predmetima vezanim uz ugljenokop Pregrada

Rudari

U sklopu priprema za izložbu „Rudnik koji život znači – skrivena rudarska baština Zagorja“, Muzej grada Pregrade poziva građane na ustupanje, posudbu ili darovanje povijesnih fotografija, dokumenata i drugih predmeta vezanih uz pregradske rudare i rudnik, odnosno ugljenokop Pregrada.

Muzej grada Pregrade izložbu organizira u suradnji s Muzejom Radboa iz Radoboja, a financijski ju podržava Ministarstvo kulture i medija kroz program javnih potreba u kulturi u području muzejske djelatnosti za 2021. godinu.

Naime, Pregradu i Radoboj povezuje bogata industrijska baština nekadašnjih rudnika. Osim poznatih rudnika sumpora i rudnika ugljena u Radoboju, ugljenokop Pregrada obilježio je povijesni razvoj Pregrade i okolice. Uz skrivene ostatke rudarske infrastrukture, Radoboj i Pregradu simbolički povezuje i nekadašnja žičara koja je nakon zatvaranja rudnika u Radoboju 1948. godine, preseljena u Pregradu te je od 1953. povezivala Pregradu s Lupinjakom.

Otvorenje izložbe u Pregradi planira se krajem rujna tijekom manifestacije „Jesen u Zagorju – Branje grojzdja“, a u Radoboju povodom blagdana sv. Barbare, zaštitnice rudara, u prosincu ove godine.

Svi građani koji posjeduju fotografije, dokumente ili druge predmete vezane uz ugljenokop Pregrada pozivaju se da se obrate Muzeju grada Pregrade, bilo osobnim dolaskom u muzej na adresu Trg Gospe Kunagorske 3 u Pregradi, bilo na broj telefona 049 376 122, mobitela 099 376 1222 ili putem elektroničke pošte na adresu muzej@pregrada.hr.