Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade

Naručitelj Grad Pregrada je objavio dana 04.06.2020. Obavijest o nadmetanju za postupak: Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade, broj objave: 2020/S 0F2-0021056

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje.