Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade

Grad Pregrada objavio je u četvrtak, 30. svibnja 2019. "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade, u EOJN, broj objave: 2019/S 0F2-0021946.

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.