Međunarodni dan sestrinstva

Svake godine na dan 12. svibnja diljem cijelog svijeta obilježava se Međunarodni dan sestrinstva u sjećanje na rođendan Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva, koja je polovicom 19. stoljeća inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnih. Te davne 1860. godine u Londonu otvorila je prvu školu za medicinske sestre.

Na ovaj dan bitno je osvrnuti se na rad i zadaće medicinskih sestara i tehničara u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi te podsjetiti kako je zdravstvena zaštita nezamisliva bez medicinskih sestara/tehničara.

Krapinsko-zagorska županija ima višestoljetnu tradiciju u lječilišnom turizmu i razgranatu mrežu zdravstvenih ustanova, a na području Grada Pregrade od 2010. godine djeluje dislocirani Sveučilišni studij sestrinstva Medicinskog fakulteta u Osijeku. Prioritet društva treba biti dostupna, kvalitetna i pravodobna zdravstvena skrb za sve stanovnike te je potrebno ulagati ne samo u infrastrukturu, već i u stručni kadar što se posebno važnim pokazalo u ovo vrijeme pandemije koronavirusa koje je tražilo izniman angažman svih zdravstvenih djelatnika. Stoga Grad Pregrada i Krapinsko-zagorska županija ulažu napore u uvođenje diplomskog studija sestrinstva, kao daljnji iskorak u razvoju zdravstvenog i obrazovnog sustava na području županije.

Medicinskim sestrama i tehničarima koji su ovo zanimanje odabrali za svoj životni poziv, upućujemo iskrene čestitke, uz zahvalu za svu humanost, požrtvovnost i brigu usmjerenu prema drugima.