Međunarodni dan mladih

Mladi

Generalna skupština Ujedinjenih naroda donijela je 1999. godine rezoluciju o proglašenju Međunarodnog dana mladih te se on kontinuirano obilježava svake godine 12. kolovoza.

Ovaj dan prvi je put obilježen 2000. godine s ciljem da se mladi uključe u društvo, slave svoja postignuća te da vladajućima privuku pažnju o važnim pitanjima koja se tiču kvalitete života mladih i drugih globalnih pitanja.

Mladi su „motor“ snaga društva i nebrojeno puta su dokazali da su spremni za promjene i revolucije. Omogućivanje uključivanja mladih u formalne političke mehanizme povećava poštenost političkih procesa smanjenjem demokratskog deficita, doprinosi boljim i održivijim politikama, a ima i simboličku važnost koja može dodatno pridonijeti vraćanju povjerenja u javne institucije, naročito među mladima. Grad Pregrada stavlja veliki naglasak na aktivnu participaciju svih građana i građanki Pregrade, posebno mladih. Tako je još 2007. godine donesen prvi gradski program za mlade, nastao u suradnji Grada Pregrade i Udruge civilnog društva „Zefra“. Grad Pregrada 2014. godine odlučuje revidirati postojeći program te kroz projekt „Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade“ kreće u kreiranje novog Programa za mlade za period 2015.-2020. Osnaženi prijašnjim iskustvom, u tom kreiranju programa sudjeluje Savjet mladih grada Pregrade, Mreža udruga Zagor, gradska uprava i vijeće, Gradska organizacija Crvenog križa te mladi s područja Pregrade. U izradi programa poseban naglasak je stavljen na mlade iz ruralnih dijelova Pregrade. Kroz informativno-edukacijske radionice, kao i kroz radionice savjetovanja s mladima te kasnije javnim savjetovanjem, novi program za mlade donesen je 2015. godine. Prošle je godine donesen i novi Gradski program za mlade za razdoblje 2021.-2025. godine, a program je pisan u suradnji sa samim mladima. Participacija mladih potiče se i kroz druge projekte, a trenutno se provodi projekt "Uzmi pare i napravi nešto za mlade", kroz koji će se financirati projekt postavljanja teleskopa kod sv. Lenarta.

Grad Pregrada ovim putem čestita Međunarodni dan mladih svim mladima  koji svojim znanjem, idejama i aktivnostima pridonose unaprjeđenju politika za mlade te poboljšanju kvalitete života svih građana.