Lokalni izbori 2021.:Glasovanje birača izvan biračkog mjesta

Logo lokalni izbori

Birački odbor omogućit će glasovanje biraču koji zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje invaliditeta nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (jer je bolestan kod kuće, osoba  s  invaliditetom  ili  nepokretna  osoba  i  sl.),  ako birač izrazi želju glasovati i  o  tome obavijesti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor do 12:00 sati na dan održavanja izbora.

Ako birač, koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, a izrazi želju glasovati, ne može o tome samostalno obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo ili birački odbor, po njegovoj uputi to može učiniti druga osoba od njegova povjerenja (npr. član obitelji, susjed i sl.) i to za jednog birača ili za birače-članove jednog kućanstva. Izborno povjerenstvo koje je birač pravovremeno obavijestio da ne može pristupiti na biračko mjesto o tome će dostaviti obavijest predsjedniku ili potpredsjedniku biračkog odbora, zajedno s cjelokupnim izbornim materijalom. Birački  odbor  će  svakom  biraču,  koji  je  o  nemogućnosti  pristupa  na  biračko  mjesto  pravovremeno obavijestio izborno povjerenstvo, odnosno na dan izbora do 12:00 sati birački odbor, omogućiti glasovanje na adresi u obuhvatu biračkog mjesta.

Iznimno, kada je birački odbor na dan provođenja izbora, ali nakon 12:00 sati obaviješten da birač koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto želi glasovati ili ako  se  povodom pravodobne obavijesti birača (do 12:00 sati na izborni dan) pojave druge okolnosti zbog kojih bi uredno provođenje izborana biračkom mjestu bilo dovedeno u pitanje, tom će biraču birački odbor omogućiti glasovanje, ako birački odbor ocijeni da će takvo glasovanje moći provesti bez ometanja glasovanja na biračkom mjestu i ako to tehnički uvjeti dopuštaju.