Lokalni izbori 2021.: Ovjera očitovanja o prihvaćanju kandidatura

Lokalni izbori 2021

Očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi može se ovjeriti kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva.

Gradsko izborno povjerenstvo biti će dežurno u zgradi gradske uprave na adresi J.K. Tuškana 2;

  • od 19. do 22. travnja; od 9 do 17 sati, soba broj 16 na katu,
  • 23. travnja; od 9 do 14 sati, soba broj 16 na katu,
  • 24. travnja; od 9 do 11,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade,
  • 26. travnja; od 9 do 14 sati, soba broj 16 na katu.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pregrade će na dan 29. travnja dežurati od 12,00 sati do 24,00 sata.

O vremenu dežurstva na dane 27. i 28. travnja biti će stavljena naknadna obavijest.

OVJERA OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE KANDIDATA KOJIMA JE IZREČENA MJERA IZOLACIJE/SAMOIZOLACIJE

Kako kandidati kojima će tijekom razdoblja kandidiranja biti izrečena mjera izolacije/samoizolacije neće biti u mogućnosti ishoditi ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidature u prisutnosti javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva, nadležno izborno povjerenstvo ovlašteno je očitovanja o prihvaćanju kandidature ovjeriti na osnovi od strane predlagatelja dostavljene preslike očitovanja o prihvaćanju kandidature na obrascima OLS-3ili OLN-3, preslike osobne iskaznice kandidata radi usporedbe potpisa na očitovanju i potpisa na osobnoj iskaznici i nedvojbenog dokaza o izrečenoj mjeri izolacije/samoizolacije (potvrda liječnika opće prakse ili sl.).

Za ovjeravanje očitovanja osoba mora sa sobom imati:

- ispunjeni obrazac očitovanja (OLS-3 / OLN-3)

- osobnu iskaznicu ili drugi dokument kojim se može identificirati i iz koje je vidljiv OIB te kopiju tog dokumenta.