Lokalni izbori 2021.: Izdavanje potvrda za glasovanje

Logo lokalni izbori

Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na na dan održavanja izbora, 16. svibnja 2021. godine ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove prema mjestu prebivališta birača za sve vrijeme glasovanja u vremenu od 7,00 do 19,00 sati.

MATIČNI URED PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Telefon: 049/376-105; 049/376-022
E-mail: ana.lupinski@kzz.hr
           sanja.petek@kzz.hr

Za birače s prebivalištem na području Grada Pregrade i općina Desinić i Hum na Sutli.

Prilozi