Liste kandidata na izborima za Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade

Sukladno članku 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/16.) u roku 20 dana od dana objave izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade zainteresirani učenici/e dostavljaju svoju kandidaturu u pisanom obliku ravnatelju/ici posredstvom razrednika/ice odjela, na temelju čega ravnatelji/ice objavljuju Liste kandidata na oglasnoj ploči škola i Grada Pregrade kao i na Internet stranicama osnovnih škola i grada.

U prilogu možete pronaći liste kandidata na izborima za Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade iz Osnovne škole Janka Leskovara i Osnovne škole Đure Prejca iz Desinića koji imaju prebivalište na području Grada Pregrade.