Krenulo asfaltiranje nerazvrstanih cesta po mjesnim odborima

Započela je modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade koja uključuje popravljanje postojećih nerazvrstanih cesta, izgradnju podloge i asfaltiranje te ostale potrebne radove sukladno prioritetima mjesnih odbora. Na našem području postoji 256,69 km nerazvrstanih cesta. Od toga je 99,543 km asfaltirano, a 161,701 km čine makadamske ceste, što Grad Pregradu svrstava u jedinice lokalne samouprave koje imaju najveći postotak neasfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. 

Temeljem Odluke o izboru izvođača radova nakon provedenog javnog natječaja izabrano je društvo MB Transgradnja d.o.o., a cijena dogovorenih radova ukupno iznosi 1.724.655,00 kuna. Dio troškova asfaltiranja sufinancirali su građani u visini od 30 posto cijene radova, dok je 70 posto troškova osigurao Grad Pregrada Proračunom za 2018. godinu. Modernizacija cesta započela je asfaltiranjem ceste na području MO Vinagora, a radovi će se odvijati dok god vremenske prilike budu dozvoljavale.

Asfaltirat će se sljedeće dionice:

 1. Nerazvrstana cesta Cigrovec C-17           (Jakoplići - Tkalci) 
 2. Nerazvrstana cesta Cigrovec C-15.3        (C-15-odvojak III-Šorši)
 3. Nerazvrstana cesta Cigrovec C-19           (C-20 odvojak Koprivnjaki - Filipčići - G2) 
 4. Nerazvrstana cesta Cigrovec C-11           (Ž2119-Gajšaki Lijevi)
 5. Nerazvrstana cesta Bušin Bu-4                (Ž2096-odv.Brezaki-Škrinjari)
 6. Nerazvrstana cesta Bušin Bu-7                (L22091-Klenice - Pustaća-Sekušaki - BU13)
 7. Nerazvrstana cesta Bušin Bu-20              (L 22091- odvojak Leskovar)
 8. Nerazvrstana cesta Kostel K 13.4 (1)       (Odvojak IV.-Krklec-Flegar-Zbiljeki -K2,K4)
 9. Nerazvrstana cesta Kostel K 13.4 (2)       (Odvojak IV.-Krklec-Flegar-Zbiljeki -K2,K4)
 10. Nerazvrstana cesta Kostel K 11                (K-9-K11-Crkva- Stančići - K8)
 11. Nerazvrstana cesta Vinagora V-24            (V23-Kramari - Boršići - Kramari - V23)
 12. Nerazvrstana cesta Gorjakovo G-19.1      (G19- Odvojak I Ivanjko - Ilići) 
 13. Nerazvrstana cesta Gorjakovo G-5           (Ž2118- Koprivnjaki - Blažun - Tuđina - G1)
 14. Nerazvrstana cesta Gorjakovo G-1           (Ž2118 - Žigri - Palčeci - Cesarci - P38)
 15. Nerazvrstana cesta Benkovo B-9.4           (B9 - Odvojak IV. - Hrestaki -Palečeci - Lončarići)
 16. Nerazvrstana cesta Benkovo B-3.1           (B3 - Odvojak I - Brezaki)
 17. Nerazvrstana cesta Benkovo B-2.10         (B2 - Odvojak X. -Juraki - Jugi - C11)
 18. Nerazvrstana cesta Plemenšćina Pl-11     (Pl13-Sveta Ana - Križ)
 19. Nerazvrstana cesta Plemenšćina Pl-18     (Pl19-Lugarići - Antolići - Pl.18.2)
 20. Nerazvrstana cesta Pregrada P-11.1.        (P11-M. Tepeša - Pregrada Vrhi - P11.2)
 21. Nerazvrstana cesta Pregrada P-38            (Ž2118 - Pregrada Vrhi - Leskovari - Žigeri - S22)
 22. Nerazvrstana cesta Pregrada P-42            (P39 - Pregrada Vrhi - Večerić - Pondeljak - Petecin)
 23. Nerazvrstana cesta Sopot S-19.2               (S19-odvojak II- Špoljar Ivo)
 24. Nerazvrstana cesta Sopot S-25                  (Ž2117 - Filipčić - odvojak Mikulaši)
 25. Nerazvrstana cesta Sopot S-4.3                 (Ž2151 - Odvojak III Kovač)