Krapinsko-zagorska županija raspisala natječaj za potporu za povećanje stočarske proizvodnje u 2018. godini

Krapinsko-zagorska županija raspisala je natječaj za potporu za potporu za povećanje stočarske proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini. Da bi se dobila potpora, poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Prihvatljive aktivnosti su kupnja stada, nabava junica i rasplodnog bika mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina. Korisnik mora nabaviti minimalno četiri grla od kojih jedno grlo može biti rasplodni bik.

Visina potpore po korisniku iznosi do 50 tisuća kuna, a maksimalno do 75 posto od ukupno prihvatljivih aktivnosti. Visina potpore po grlu iznosi maksimalno do 10 tisuća kuna po grlu.

Zahtjevi za potporu podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom, koju možete preuzeti na www.kzz.hr, isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, 49 000 Krapina s naznakom za potporu za povećanje stočarske proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije-NE OTVARATI-.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu traje do 6. lipnja 2018.

Detaljnije informacije, zajedno s potrebnim obrascima, potražite na web stranici Krapinsko-zagorske županije.