Kontakt podaci Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pregrade

Lokalni izbori 2021

Kontakt podaci Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pregrade;

E- mail; gip.pregrada@izbori.hr

Sjedište GIP-a Grada Pregrade nalazi se u upravnoj zgradi Grada Pregrade na adresi J.K. Tuškana 2, Pregrada.

 

Ime i prezime, funkcija

Kontakt broj;

1.

Marija Marjanović, mag.iur., predsjednica

091/376 0532

2.

Ksenija Ogrizek, dipl.iur., potpredsjednica

098/ 721 292

3.

Snježana Burić, dipl.iur., članica

098/966 8595

4.

Sanja Leskovar-Hostić, dipl.iur., članica

091/540 9880

5.

Ivana Grilec, mag. oec., članica

098/966 6083

6.

Petra Vdović, mag. nov., članica

091/376 0559