Konstituiran Stožer civilne zaštite Grada Pregrade

Konstituirajuća sjednica Stožera civilne zaštite

U Gradskoj vijećnici u Pregradi u srijedu, 14. srpnja 2021. održana je konstituirajuća sjednica Stožera civilne zaštite Grada Pregrade.

Na sjednici su članovi Stožera informirani o svojim obavezama i zadaćama sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite te su razgovarali o provođenju protuepidemijskih preporuka, mjera i odluka.

Podsjećamo da je gradonačelnik Marko Vešligaj dana 21. lipnja 2021. donio Odluku o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Pregrade. Stožer ima 11 članova, načelnik je Siniša Petrak, dok je njegova zamjenica Štefica Pasarić.

Stožer civilne zaštite Grada Pregrade obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluka o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Način rada Stožera uređuje se Poslovnikom o radu.